شرکــت عـــرفان نت

تعرفه اینترنت ADSL پیشگامان

در این بخش تعرفه های سرویس ADSL آورده شده است برای اطلاع از مابقی طرح ها و جشنواره های موجود اینترنت ADSL پیشگامان با شماره 07132918000 در تماس باشید.

در فناوری ADSL از پهنای باند فرکانسی در سیم های مسی، که در حالت عادی بدون استفاده است، برای ارسال و دریافت داده ها استفاده می شود. با توجه به این نکته نباید مکالمات صوتی و ارسال و دریافت اطلاعات، تداخلی با هم داشته باشند که در واقع هم همین طور می باشد.

استفاده از ADSL هیچ گونه هزینه ای به قبض تلفن اضافه نخواهد کرد و کاربر فقط به صورت ماهیانه مبلغ تعرفه اینترنت را پرداخت خواهد نمود. در این صفحه تمام تعرفه های اینترنت ADSL پیشگامان آورده شده است.

جشنواره پاییزه ADSL پیشگامان

جشنواره سرویس های اینترنت ADSL

3 ماهه

سرعت 4 مگابیت
1200 گیگ بین الملل
2400 گیگ داخلی
150,000 تومان

6 ماهه

سرعت 8 مگابیت
2000 گیگ بین الملل
4000 گیگ داخلی
350,000 تومان

6 ماهه

سرعت 16 مگابیت
3300 گیگ بین الملل
6600 گیگ داخلی
450,000 تومان

1 ماهه

سرعت 4 مگابیت
70 گیگ بین الملل
140 گیگ داخلی
25,000 تومان

3 ماهه

سرعت 4 مگابیت
700 گیگ بین الملل
1400 گیگ داخلی
99,000 تومان

12 ماهه

سرعت 8 مگابیت
7000 گیگ بین الملل
14000 گیگ داخلی
999,000 تومان

1 ماهه

سرعت 1 مگابیت
3 گیگ بین الملل
6 گیگ داخلی
20,000 تومان

3 ماهه

سرعت 1 مگابیت
9 گیگ بین الملل
18 گیگ داخلی
60,000 تومان

6 ماهه

سرعت 1 مگابیت
18 گیگ بین الملل
36 گیگ داخلی
114,000 تومان

12 ماهه

سرعت 1 مگابیت
36 گیگ بین الملل
72 گیگ داخلی
216,000 تومان

1 ماهه

سرعت 2 مگابیت
11 گیگ بین الملل
22 گیگ داخلی
25,000 تومان

3 ماهه

سرعت 2 مگابیت
33 گیگ بین الملل
66 گیگ داخلی
75,000 تومان

6 ماهه

سرعت 2 مگابیت
66 گیگ بین الملل
132 گیگ داخلی
142,500 تومان

12 ماهه

سرعت 2 مگابیت
132 گیگ بین الملل
264 گیگ داخلی
270,000 تومان

1 ماهه

سرعت 3 مگابیت
5 گیگ بین الملل
10 گیگ داخلی
35,000 تومان

3 ماهه

سرعت 3 مگابیت
15 گیگ بین الملل
30 گیگ داخلی
105,000 تومان

6 ماهه

سرعت 3 مگابیت
30 گیگ بین الملل
60 گیگ داخلی
199,500 تومان

12 ماهه

سرعت 3 مگابیت
60 گیگ بین الملل
120 گیگ داخلی
378,000 تومان

1 ماهه

سرعت 4 مگابیت
18 گیگ بین الملل
36 گیگ داخلی
40,000 تومان

3 ماهه

سرعت 4 مگابیت
54 گیگ بین الملل
108 گیگ داخلی
120,000 تومان

6 ماهه

سرعت 4 مگابیت
108 گیگ بین الملل
216 گیگ داخلی
228,000 تومان

12 ماهه

سرعت 4 مگابیت
216 گیگ بین الملل
432 گیگ داخلی
432,000 تومان

1 ماهه

سرعت 8 مگابیت
25 گیگ بین الملل
50 گیگ داخلی
50,000 تومان

3 ماهه

سرعت 8 مگابیت
75 گیگ بین الملل
150 گیگ داخلی
150,000 تومان

6 ماهه

سرعت 8 مگابیت
150 گیگ بین الملل
300 گیگ داخلی
285,000 تومان

12 ماهه

سرعت 8 مگابیت
300 گیگ بین الملل
600 گیگ داخلی
540,000 تومان

1 ماهه

سرعت 16 مگابیت
45 گیگ بین الملل
90 گیگ داخلی
80,000 تومان

3 ماهه

سرعت 16 مگابیت
135 گیگ بین الملل
270 گیگ داخلی
240,000 تومان

6 ماهه

سرعت 16 مگابیت
270 گیگ بین الملل
540 گیگ داخلی
456,000 تومان

12 ماهه

سرعت 16 مگابیت
540 گیگ بین الملل
1080 گیگ داخلی
864,000 تومان

سرویس های گیگ پلاس

1 ماهه

سرعت 4 مگابیت
50 گیگ بین الملل
100 گیگ داخلی
80,000 تومان

3 ماهه

سرعت 4 مگابیت
150 گیگ بین الملل
300 گیگ داخلی
240,000 تومان

6 ماهه

سرعت 4 مگابیت
240 گیگ بین الملل
480 گیگ داخلی
200,000 تومان

6 ماهه

سرعت 4 مگابیت
300 گیگ بین الملل
600 گیگ داخلی
480,000 تومان

12 ماهه

سرعت 4 مگابیت
120 گیگ بین الملل
200,000 تومان

12 ماهه

سرعت 4 مگابیت
600 گیگ بین الملل
1200 گیگ داخلی
960,000 تومان

12 ماهه

سرعت 4 مگابیت
2000 گیگ بین الملل
1,000,000 تومان

1 ماهه

سرعت 8 مگابیت
100 گیگ بین الملل
200 گیگ داخلی
120,000 تومان

1 ماهه

سرعت 8 مگابیت
200 گیگ بین الملل
400 گیگ داخلی
150,000 تومان

3 ماهه

سرعت 8 مگابیت
300 گیگ بین الملل
600 گیگ داخلی
360,000 تومان

3 ماهه

سرعت 8 مگابیت
600 گیگ بین الملل
1200 گیگ داخلی
450,000 تومان

6 ماهه

سرعت 8 مگابیت
600 گیگ بین الملل
1200 گیگ داخلی
720,000 تومان

6 ماهه

سرعت 8 مگابیت
1200 گیگ بین الملل
2400 گیگ داخلی
900,000 تومان

12 ماهه

سرعت 8 مگابیت
1200 گیگ بین الملل
2800 گیگ داخلی
1,440,000 تومان

12 ماهه

سرعت 8 مگابیت
2400 گیگ بین الملل
4800 گیگ داخلی
1,800,000 تومان

6 ماهه

سرعت 8 مگابیت
1200 گیگ بین الملل
2400 گیگ داخلی
900,000 تومان

12 ماهه

سرعت 8 مگابیت
960 گیگ بین الملل
1920 گیگ داخلی
1,200,000 تومان

12 ماهه

سرعت 8 مگابیت
2400 گیگ بین الملل
4800 گیگ داخلی
1,800,000 تومان

1 ماهه

سرعت 16 مگابیت
300 گیگ بین الملل
600 گیگ داخلی
200,000 تومان

1 ماهه

سرعت 16 مگابیت
420 گیگ بین الملل
840 گیگ داخلی
240,000 تومان

3 ماهه

سرعت 16 مگابیت
900 گیگ بین الملل
1800 گیگ داخلی
600,000 تومان

3 ماهه

سرعت 16 مگابیت
1260 گیگ بین الملل
2520 گیگ داخلی
720,000 تومان

6 ماهه

سرعت 16 مگابیت
1800 گیگ بین الملل
3600 گیگ داخلی
1,200,000 تومان

6 ماهه

سرعت 16 مگابیت
2520 گیگ بین الملل
5040 گیگ داخلی
1,440,000 تومان

12 ماهه

سرعت 16 مگابیت
3600 گیگ بین الملل
7200 گیگ داخلی
2,400,000 تومان

12 ماهه

سرعت 16 مگابیت
5040 گیگ بین الملل
10080 گیگ داخلی
2,880,000 تومان

حجم اضافه

1 گیگ
2,000 تومان
2 گیگ
4,000 تومان
5 گیگ
10,000 تومان
10 گیگ
20,000 تومان
20 گیگ
40,000 تومان
50 گیگ
97,000 تومان
100 گیگ
190,000 تومان

مزایای اینترنت ADSL

  • بهره مندی از سرعت تا ۲۵ مگابیت بر ثانیه
  • استفاده ی همزمان از اینترنت و تلفن (عدم اشغال شدن خط تلفن)
  • ارتباط پرسرعت و دائم به اینترنت
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • سرویس های متنوع حجمی و نامحدود
  • امکان ثبت نام و پرداخت آنلاین
  • ارتباط با کیفیت جهت مصارف ویدیو، صوت و ویدیو كنفرانس

نحوه عملکرد سرویس ADSL

ADSL مخفف کلمه (Asymmetric Digital Subscriber Line  خط مشترک دیجیتال نامتقارن) می باشد که استفاده همزمان از تلفن و اینترنت را برای کاربران فراهم می سازد.

این تکنولوژی در دهه ی اخیر تمام نیازهای کاربران خانگی و تجاری را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت با توجه به اتصال بر روی بستر خطوط تلفن فراهم نموده است و در حال حاضر پر مصرف ترین و معتبرترین روش اتصال به اینترنت می باشد.
در این روش با نصب تجهیزات پیشرفته در مرکز مخابراتی، کاربر بدون نیاز به پرداخت هزینه ی تلفن می تواند در تمام ساعات شبانه روز از اینترنت پر سرعت استفاده نماید.

ثبت درخواست سرویس ADSL پیشگامان

در صورت تمایل به راه اندازی این سرویس پیشگامان کافی است اطلاعات خود را در فرم ثبت درخواست اینترنت ADSL وارد کنید تا کارشناسان مربوطه با شما تماس بگیرند و توضیحات تکمیلی را توضیح دهند.

علاوه بر آن پیشگامان جشنوار های متنوعی را برای مشترکین ADSL ارائه میکند که علاوه بر برخورداری از میزان حجم مصرفی متناسب ، تعرفه های بسیار مقرون به صرفه ای دارد. مشترکین عزیز پیشگامان برای اطلاع از جشنواره ها و تعرفه های اینترنت ADSL پیشگامان لطفا با شماره 07132918000 در تماس باشید.

مشاوره رایگان