شرکــت عـــرفان نت

سرویس FD-LTE پیشگامان

 در اینجا شما تعرفه ها و سرویس های ورود و طرح های اولیه مودم به همراه سیم کارت طرح FD-LTE شرکت پیشگامان را مشاهده می کنید.

طرح های اولیه که شامل مودم و سرویس های اینترنتی می باشد. همچنین در صورتیکه مودم داشته باشید می توانید از سیم کارت های پیشگامان استفاده کنید تا به شبکه گسترده سرویس FD-LTE پیشگامان متصل شوید.

تعرفه های تمدید و ترافیک های اضافه نیز در انتهای صفحه آورده شده است که آنها را نیز می توانید مشاهده کنید.

 شرکت پیشگامان یکی از ارائه دهنده های انواع سرویس های اینترنتی در ایران می باشد. این شرکت دارای نمایندگی های فروش در سراسر ایران است که شرکت عرفان نت نماینده رسمی آن در استان فارس می باشد. ارائه سرویس ها و خدمات اینترنتی توسط شرکت عرفان نت بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام می شود. یکی از این سرویس های اینترنتی سرویس LTE است که در دو مدل FD , TD موجود است. سرویس های اینترنت TD-LTE پیشگامان را می توانید مشاهده کنید.

طرح های اولیه FD-LTE

1 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
100 گیگ بین الملل
مودم B622
سیم کارت
5,398,800 تومان

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
500 گیگ بین الملل
مودم B622
سیم کارت
6,499,700 تومان

1 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
100 گیگ بین الملل
مودم B311
سیم کارت
3,398,800 تومان

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
500 گیگ بین الملل
مودم B311
سیم کارت
4,499,700 تومان

طرح های اولیه FD-LTE

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
100 گیگ بین الملل
مودم B311B
سیم کارت
3,550,000 تومان

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
500 گیگ بین الملل
مودم B311B
سیم کارت
4,500,000 تومان

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
100 گیگ بین الملل
مودم L443
سیم کارت
2,560,000 تومان

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
500 گیگ بین الملل
مودم L443
سیم کارت
3,550,000 تومان

طرح اولیه مودم جیبی FD-LTE

1 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
100 گیگ بین الملل
سیم کارت
3,398,800 تومان

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
500 گیگ بین الملل
سیم کارت
4,499,700 تومان

طرح های سیم کارت و سرویس FD-LTE

1 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
25 گیگ بین الملل
100,000 تومان

1 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
250 گیگ بین الملل
600,000 تومان

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
500 گیگ بین الملل
1,300,000 تومان

6 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
1000 گیگ بین الملل
2,050,000 تومان

طرح های تمدید FD-LTE

1 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
40 گیگ بین الملل
100,000 تومان

1 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
100 گیگ بین الملل
240,000 تومان

12 ماهه

سرعت تا 40 مگابیت
1200 گیگ بین الملل
2,640,000 تومان

ترافیک اضافه FD-LTE

3 گیگ

10,500 تومان

10 گیگ

30,000 تومان

50 گیگ

135,000 تومان

100 گیگ

250,000 تومان

500 گیگ

1,100,000 تومان
مشاوره رایگان