شرکــت عـــرفان نت

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ (معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۴۰۰)

حسابداری اردیبهشت 1400

بنام خدای مهربان بهترین حسابرس

سلام و خداقوت همکاران حسابدار

روز بخیر

نکته امروز :معافیت سالیانه حقوق سال 1400و نرخ مالیات بر درآمد سال 1400

سازمان امورمالیاتی بخشنامه معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان (ماهانه ۴ میلیون تومان) تعیین می‌شود.

– نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تومان تا ۹۶میلیون تومان ۱۰ درصد

– نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان؛ ۱۵ درصد

– نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا ۲۱۶ میلیون تومان؛ ۲۰ درصد

– نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان؛ ۲۵ درصد

– نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۰ درصد

– نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۵ درصد

مشاوره رایگان