شرکــت عـــرفان نت

مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

امروزه سازمان‌ها با تهدیدات زیادی در زمینه امنیت اطلاعات روبرو هستند. نگاه اصولی مدیریت به کنترل و امنیت اطلاعات می تواند با ایجاد اطمینان از عملکرد صحیح کنترل‌ها در جهت کاهش ریسک اطلاعات و همسوسازی آن با ریسک تجاری سازمان بسیار موثر باشد. در حقیقت کنترل داخلی فناوری اطلاعات، بهترین وسیله برای مواجهه و کاهش این دسته از ریسک‌ها در سازمان‌ها می‌باشد.
یکی از خدمات کلیدی عرفان نت به عنوان نماینده  شرکت پیشگامان کی‌پاد، مشاوره و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا Information Security Management System می‌باشد، این سیستم راهکاری مدیریتی، برای پیاده‌سازی کنترل‌های امنیتی می‌باشد که با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، امنیت اطلاعات سازمان را تضمین می‌نماید. مدل (PDCA) ساختاری است که در پیاده‌سازی (ISMS) در عموم سازمان‌ها و شرکت‌ها توصیه می‌شود. شرکت پیشگامان کی‌پاد به پشتوانه تجربه 10 ساله خود در حوزه بومی‌سازی نحوه مشاوره و پیاده‌سازی این استاندارد در شرکت‌های بزرگ خصوصی و ارگان‌های دولتی متد خاص خود را در مراحل پیاده‌سازی فراهم نموده و مفتخر است با استفاده از نرم‌افزار Infopod که به صورت کاملا انحصاری تولید گردیده و سازگار با سایر استانداردهای حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت می‌باشد، مشاوره و پیاده‌سازی این استاندارد را تسریع و تسهیل نماید.
یک سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بصورت کلی باعث کاهش صدمات ناشی از ریسک‌ها توسط ایمن ساختن اطلاعات و کاهش تهدیدها و بالطبع اطمینان از تداوم تجارت می‌شود. پیاده‌سازی این سامانه می‌تواند موجب:
 حفاظت از سرمايه‌هاي سازماني
 مطمئن بودن به تصمیم گیری‌ها
 بهبود در برنامه‌ريزي‌هاي امنيتي
 امکان رقابت بهتر با سایر شرکت‌ها
 امكان رقابت بهتر با ساير سازمان‌‌ها
 محک زدن میزان امنیت اطلاعات در سازمان
 ایجاد اطمینان نزد مشتریان و شرکای تجاری
 حفظ محرمانگي و در دسترس بودن اطلاعات
 ایجاد مدیریت فعال و پویا در پیاده‌سازی امنیت اطلاعات
 بازگشت هزينه صرف‌شده براي پياده‌سازي (ISMS) در بلندمدت
 حفظ اطلاعات از بروز تهديدات، آسيب‌پذيري‌ها و مخاطرات در حد امكان
 كاهش هزينه‌هاي ترميم خسارات ناشي از كمبود و نقص موازين امنيتي
 آمادگي براي مواجه با حوادثي كه امنيت اطلاعات را به مخاطره انداخته‌اند
 اطمینان از سازگاری با استانداردهای امنیت اطلاعات و محافظت از داده‌ها
 كاهش مسئوليت‌هاي انساني در حفظ امنيت اطلاعات، بواسطه كنترل‌هاي سيستماتيك
 اطمينان از تداوم كسب و كار و كاهش صدمات از طريق ايمن ساختن اطلاعات و كاهش تهديدها
 ايجاد اطمينان بيشتر براي مديران، كاركنان، مشتريان و ساير ذينفعان سازمان در مورد امنيت اطلاعات
 شناسايي، ارزيابي و حفاظت از دارايي‌هاي مهم سازمان هم‌چون: پرسنل كليدي، دانش پرسنل، اطلاعات سازمان و اعتبار و وجه سازمان

مشاوره رایگان