شرکــت عـــرفان نت

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی:

باسلام وادب صبحتون بخیر وشادی

همه ی حساب های متصل به شاپرک به عنوان حساب فروش تلقی شده و همه ی وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان درآمد صاحب حساب در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. برای سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، این امر در قانون بودجه مورد حکم قرار گرفته است.

وجوهی که مربوط به فعالیت شغلی تان نیست را به این نوع حساب ها واریز نکنید، مثل وجوه دریافتی ناشی از فروش ملک ، یا فروش خودرو و یا از این قبیل حتی حساب هایی هم که به شاپرک متصل نیستند هم با توجه به تعداد تراکنش و یا میزان وجوه واریزی به عنوان حساب فروش تلقی میشود ، یعنی این واریزی ها هم ، درآمد مودی ( صاحب حساب ) بوده و قابل بررسی از حیث مالیاتی، البته برای این بخش مقرر است سقف یا تعداد تراکنش را شورای پول و اعتبار تعیین کند.

مشاوره رایگان