شرکــت عـــرفان نت

رويکرد فعال مؤثر آنتي‌ويروس eScan

در این فایل، در مورد عوامل تأثيرگذار بر روي سيستم اعتبار امنيت ديجيتال مباحثي ارائه خواهد شد. سيستم اعتبار امنيت چه کاربردي دارد؟ چگونه از نظر رويکرد سنتي، اثربخشي بيش‌تري دارد؟ مزاياي آن چيست؟

 

antivirus-for-windowsescan-av-file-reputation

 

مشاوره رایگان