شرکــت عـــرفان نت

الگوهاي شناسايي بدافزار آنتي‌ويروس eScan

اين مستند، درمورد الگوهاي شناسايي بدافزار (امضاهاي ويروس) و نحوه‌ي دانلود آن‌ها توسط آنتي‌ويروس eScan به منظور مقابله با آخرين تهديدهاي مبتني بر بدافزار ارائه شده است. الگوهاي شناسايي بدافزار (امضاهاي ويروس) هسته‌ي اصلي هر آنتي‌ويروس محسوب مي‌شوند و بدون اين ابزار، آنتي‌ويروس قادر به شناسايي و حذف بدافزارها نمي‌باشد. در واقع، مي‌توان نقش الگوهاي شناسايي بدافزار (امضاهاي ويروس) را به مثابه گلوله تفنگ در عملکرد بيان نمود. به منظور به‌روزرساني آنتي ويروس، بايد الگوهاي شناسايي بدافزار (امضاهاي ويروس) از وب‌گاه توليدکننده آن دانلود و پايگاه داده‌ي آن به‌روز گردد. به طور متداول، آنتي‌ويروس‌ها به طور خودکار، فرآيند دانلود و به‌روزرساني الگوهاي شناسايي بدافزار (امضاهاي ويروس) را عملياتي مي‌نمايند.

antivirus-for-windows

 

escan-av-signatures

مشاوره رایگان